Zkoumaný povrch s přichyceným atomem Xe (nahoře) a bez něj (dole). Obrázek byl pořízen pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu. Bílá úsečka je 1 nanometr dlouhá (S.Kawai et al., Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces Nature Communications 7, Article number: 11559).

Zkoumaný povrch s přichyceným atomem Xe (nahoře) a bez něj (dole). Obrázek byl pořízen pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu. Bílá úsečka je 1 nanometr dlouhá (S.Kawai et al., Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces Nature Communications 7, Article number: 11559).