Reakční schéma. Kyslíkové atomy jsou vyznačeny červeně.

Reakční schéma. Kyslíkové atomy jsou vyznačeny červeně.