Závislost transmitance na vlnové délce spolu se vzorkem nového skla (Rosales-Sosa, Gustavo A., High Elastic Moduli of a 54Al2O3-46Ta2O5 Glass Fabricated via Containerless Processing, Scientific Reports 5, 15233, 2015, doi: 10.1038/srep15233)

Závislost transmitance na vlnové délce spolu se vzorkem nového skla (Rosales-Sosa, Gustavo A., High Elastic Moduli of a 54Al2O3-46Ta2O5 Glass Fabricated via Containerless Processing, Scientific Reports 5, 15233, 2015, doi: 10.1038/srep15233)