Nahoře hexagonální strukturu z miliardy magnetů, dole schematické znázornění magnetizací částic v závislosti na teplotě, obr. Paul Scherrer Institut/Luca Anghinolfi

Nahoře hexagonální strukturu z miliardy magnetů, dole schematické znázornění magnetizací částic v závislosti na teplotě, obr. Paul Scherrer Institut/Luca Anghinolfi