Schematické znázornění krystalové struktury helidu sodného Na2He. Větší koule označují atomy sodíku, menší helia.

Schematické znázornění krystalové struktury helidu sodného Na2He. Větší koule označují atomy sodíku, menší helia.