Nahoře svítící rakovinné buňky, dole normální buňky na mikroskopickém snímku (foto International Institute for Nanotechnology, Northwestern University).

Nahoře svítící rakovinné buňky, dole normální buňky na mikroskopickém snímku (foto International Institute for Nanotechnology, Northwestern University).