Nejznámější trhavina trinitrotoluen TNT při tání za teploty 81 stupňů Celsia (foto Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons). Jde o typickou nitroaromatickou sloučeninu. Její chemickou strukturu najdeme vpravo dole.

Nejznámější trhavina trinitrotoluen TNT při tání za teploty 81 stupňů Celsia (foto Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons). Jde o typickou nitroaromatickou sloučeninu. Její chemickou strukturu najdeme vpravo dole.