Oblast Candor Chasma z Údolí Marinerů na Marsu. Snímek je přibližně 1 km široký (foto NASA).

Oblast Candor Chasma z Údolí Marinerů na Marsu. Snímek je přibližně 1 km široký (foto NASA).