Definice bezrozměrného koeficientu ZT, s jehož pomocí charakterizuje účinnost termoelektrických materiálů.

Definice bezrozměrného koeficientu ZT, s jehož pomocí charakterizuje účinnost termoelektrických materiálů.