Jmelí bílé (Viscum album) parazitující na stromech, foto Ralf Roletschek, Wikimedia Commons, CC-BY-NC-ND.

Jmelí bílé (Viscum album) parazitující na stromech, foto Ralf  Roletschek, Wikimedia Commons, CC-BY-NC-ND.