hydraulicky poháněný robot kompletně vytištěný na 3D tiskárně, Robert MacCurdy et al., Printable Hydraulics: A Method for Fabricating Robots by 3D Co-Printing Solids and Liquids, arXiv:1512.03744v1 [cs.RO] 11 Dec 2015, http://arxiv.org/pdf/1512.03744v1.pdf

hydraulicky poháněný robot kompletně vytištěný na 3D tiskárně, Robert MacCurdy et al., Printable Hydraulics: A Method for Fabricating Robots by 3D Co-Printing Solids and Liquids, arXiv:1512.03744v1 [cs.RO] 11 Dec 2015, http://arxiv.org/pdf/1512.03744v1.pdf