Postup syntézy tkané makromolekuly z horního levého rohu dolů, připravená struktura je znázorněna úplně dole, THF značí rozpouštědlo tetrahydrofuran, BF4- tetrafluoroboritanový aniont, měďné kationy znázorňují fialové kroužky, Y. Liu et al., Science 351, 365 (2016)

Postup syntézy tkané makromolekuly z horního levého rohu dolů, připravená struktura je znázorněna úplně dole, THF značí rozpouštědlo tetrahydrofuran, BF4- tetrafluoroboritanový aniont, měďné kationy znázorňují fialové kroužky, Y. Liu et al., Science 351, 365 (2016)