kontrolní monoatomická vrstva ze stabilního izotopu jodu, pořízená rastrovacím tunelovým mikroskopem (foto E. Charles H. Sykes et al., Enhancement of low-energy electron emission in 2D radioactive films, Nature Materials (2015) doi:10.1038/nmat4323).

kontrolní monoatomická vrstva ze stabilního izotopu jodu, pořízená rastrovacím tunelovým mikroskopem (foto E. Charles H. Sykes et al., Enhancement of low-energy electron emission in 2D radioactive films, Nature Materials (2015) doi:10.1038/nmat4323).