Nahoře bakterie Moorella thermoacetica se zřetelnými nanočásticemi sulfidu kademnatého CdS, pořízeno elektronovým mikroskopem; bílá úsečka je 500 nm dlouhá (K.K.Sakimoto, et al., Self-photosensitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production, Science 01 Jan 2016, vol. 351, Issue 6268, pp. 74-77, DOI: 10.1126/science.aad3317); Dole struktura aminokyselin cysteinu Cys a cystinu CySS.

Nahoře bakterie Moorella thermoacetica se zřetelnými nanočásticemi sulfidu kademnatého CdS, pořízeno elektronovým mikroskopem; bílá úsečka je 500 nm dlouhá (K.K.Sakimoto, et al., Self-photosensitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production, Science  01 Jan 2016, vol. 351, Issue 6268, pp. 74-77, DOI: 10.1126/science.aad3317); Dole struktura aminokyselin cysteinu Cys a cystinu CySS.