Srovnání normální (vlevo) a umělé (vpravo) kůže, (upraveno podle R.Tagaki et al., Bioengineering a 3D integumentary organ system from iPS cells using an in vivo transplantation model, Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.1500887).

Srovnání normální (vlevo) a umělé (vpravo) kůže, (upraveno podle R.Tagaki et al., Bioengineering a 3D integumentary organ system from iPS cells using an in vivo transplantation model, Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.1500887).