Jednotlivá vlákénka představují viriony Eboly. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem (foto PLoS Biol 3/11/2005).

Jednotlivá vlákénka představují viriony Eboly. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem (foto PLoS Biol 3/11/2005).