Struktura zkoumaného hydratovaného hlinitofosforečnanu kobaltnatého. Maxima v elektrostatickém potenciálu odpovídají pozicím vodíkových atomů ve struktuře.

Struktura zkoumaného hydratovaného hlinitofosforečnanu kobaltnatého. Maxima v elektrostatickém potenciálu odpovídají pozicím vodíkových atomů ve struktuře.