nahoře čepel z Haukeli (foto Hordalandský okresní úřad), dole jílec meče z Langeidu (foto Ellen C. Holthe, Univerzita v Oslo)

nahoře čepel z Haukeli (foto Hordalandský okresní úřad), dole jílec meče z Langeidu (foto Ellen C. Holthe, Univerzita v Oslo)