V hodní části chemická struktura 2,5-bis-(methoxy)benzene-1,4-dialdehydu, ve spodní části vidíme vybuzenou fluorescenci komplexu DMTA-H2O v různých rozpouštědlech: (a) acetonitril CH3CN, (b) methanol CH3OH, (c) dimethylformamid (CH3)2CHO, (d) tetrahydrofuran C4H8O. K excitaci posloužilo ultrafialové světlo o vlnové délce 365 nm. Procenta v obrázku označují obsah vody v konkrétním vzorku.

V hodní části chemická struktura 2,5-bis-(methoxy)benzene-1,4-dialdehydu, ve spodní části vidíme vybuzenou fluorescenci komplexu DMTA-H2O v různých rozpouštědlech:  (a) acetonitril CH3CN, (b) methanol CH3OH, (c) dimethylformamid (CH3)2CHO, (d) tetrahydrofuran C4H8O. K excitaci posloužilo ultrafialové světlo o vlnové délce 365 nm. Procenta v obrázku označují obsah vody v konkrétním vzorku.