Pozůstatky římské knihovny v centru dnešního Kolína nad Rýnem, foto Römisch-Germanisches Museum.

Pozůstatky římské knihovny v centru dnešního Kolína nad Rýnem, foto Römisch-Germanisches Museum.