vlevo loděnka hlubinná (Nautilus pompilius), vpravo loděnka píštělová ( Allonautilus scrobiculatus), foto Peter Ward

vlevo loděnka hlubinná (Nautilus pompilius), vpravo loděnka píštělová ( Allonautilus scrobiculatus), foto Peter Ward