rozestavěný blok elektrárny Boundary Dam, foto SaskPower

rozestavěný blok elektrárny Boundary Dam, foto SaskPower