Nahoře struktura zpomalovače hoření hexabromcyklododekanu, dole obecná struktura diesteru kyseliny ftalové.

Nahoře struktura zpomalovače hoření hexabromcyklododekanu, dole obecná struktura diesteru kyseliny ftalové.