Schéma integrovaného fotovoltaicko-elektrochemického článku, který produkuje stlačený kyslík, e- značí elektron.

Schéma integrovaného fotovoltaicko-elektrochemického článku, který produkuje stlačený kyslík, e- značí elektron.