Současná drápatka vodní (Xenopus laevis), foto North Caroline State University.

Současná drápatka vodní (Xenopus laevis), foto North Caroline State University.