Shrnutí rozdílů mezi krysou (nahoře) a potkanem (dole), (Wikimedia Commons, autor Karim-Pierre Maalej, přeložil Packa, CC BY-SA 3.0).

Shrnutí rozdílů mezi krysou (nahoře) a potkanem (dole), (Wikimedia Commons, autor Karim-Pierre Maalej, přeložil Packa, CC BY-SA 3.0).