Chemická struktura kyseliny máselné.

Chemická struktura kyseliny máselné.