Umělé svaly

8.4.2002
Struktura polypyrolu.

Skupina inženýrů a chemiků z Massachusets Institute of Technology, vedená Johnem Maddenem a Timothy Swagerem, vyvinula materiál, který se svými vlastnostmi velmi blíží lidským svalům. Jeho výchozí látkou je polypyrrol (jeden z vodivých polymerů), jehož modifikací vytvořili molekuly, které při působení elektrického proudu výrazně zkracují svoji délku. Na rozdíl od lidských svalů má umělý sval podobu černých proužků, jejich síla je však údajně až 100x větší, než je síla lidského svalu o stejném průřezu. Madden a Swager věří natolik v praktickou využitelnost svého objevu, že dokonce založili vlastní společnost Molecular Mechanisms, která se má věnovat jeho komercializaci. Kromě využití v lékařství, které se nabízí okamžitě, uvažují i o "supermanovském úboru" - speciálním oděvu vypodloženém umělými svaly, který by zmnohonásoboval sílu svého nositele. Pokud se jim podaří tento záměr realizovat, využití jejich umělých svalů zejména ve vojenských a policejních složkách na sebe nedá dlouho čekat.

Diskuse/Aktualizace