Přírodní přirozené nanočástice

16.5.2011

Virender Sharma se svými kolegy z Florida Institute of Technology zjistil, že stříbrné nanočástice vznikají i v přírodě, a to redukcí stříbrných kationtů huminovými kyselinami. Výzkumy z nejrůznějších oblastí v poslední době ukazují, že rozmanité nanočástice vzniklé bez zásahu lidské ruky jsou v přírodě rozšířenější, než jsme si mysleli. Podobné výzkumy jsou velmi důležité i z hlediska ohodnocení zdravotního dopadu rychle se rozvíjejících nanotechnologií. Jsou-li nanočástice běžnou součástí přírody, nejspíš samy o sobě zásadní nebezpečí pro nás ani ostatní organismy nepředstavují.

 
Odeslat komentář k článku "Přírodní přirozené nanočástice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přírodní přirozené nanočástice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace