Ptáci v ohrožení

19.3.2004

Ptákům hrozí stejně jako jejich bezprostředním předkům - dinosaurům - vyhubení. Začátkem března se konala v jihoafrickém Durbanu světová konference organizace BirdLife International . 300 účastníkům byla předložena sedmdesátistránková zpráva o stavu ptactva na světě v roce 2004. Závěr? Ptáci světa prožívají krizi. Přes snahu ochránců přírody hrozí 1 000 druhům ptáků vymizení, a to především vinou změny jejich životního prostředí. Z 10 000 známých druhů je bezprostředně ohroženo 1 211. Týká se to všech ptáků, ale zvláště špatně na tom jsou ptáci, jejichž život je spjat s mořem. Např. v Indonésii byla v období 1950 - 2000 vykáceno 40 % lesů a výsledek - z 1 500 tamních druhů ptáků jich už zmizelo 65.. Zvláště k tomu přispívají nepůvodní zvířata - krysy a kočky. Negativně se už má na ohrožení ptáků projevovat zvyšování teploty na planetě. Ochránci přírody projevují značnou aktivitu, pomoci se snaží dvěma třetinám ohrožených druhů. Nicméně údaje zprávy o efektivitě jejich úsilí nejsou radostné: jejich péče přináší úspěch ve 20 %, uspívají do určité míry ve 4 %. Žádný přímý přínos nezaznamenávají ve 26 % a výsledky jejich úsilí se nepodařilo zaznamenat v 17 %.

Odeslat komentář k článku " Ptáci v ohrožení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek " Ptáci v ohrožení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace