Různé funkce TH17-buněk

17.7.2008

T-pomocnické buňky (TH) představují důležitou odnož adaptivného imunitního systému, protože koordinují obranu proti specifickým patogenům a protože jejich unikátní cytokininové a efektorové funkce zprostředkovávají různé druhy zánětů tkání. Nedávno objevené buňky TH17, což je třetí podskupina efektorových pomocnických buněk, podrobené důkladnému výzkumu, se ukazují jako významná obrana proti specifickým patogenům a jako výrazní induktoři autoimunity a zánětů. Kromě toho bylo zjištěno, že diferenciační faktory zodpovědné za jejich vznik vykazují zajímavý reciproký vztak k regulačním T-buňkám(Treg), které zabraňují šíření zánětů a zprostředkovávají vzájemnou toleranci.

Odeslat komentář k článku "Různé funkce TH17-buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Různé funkce TH17-buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace