Vulkanizované elektrody

16.4.2013
struktura polymeru ze síry a divynilbenzenu

Velmi zajímavý polymer z divinylbenzenu a síry připravil chemický tým Doc.Jeffreyho Pyuna z University of Arizona. Jeho strukturu vidíme na obrázku. Je velmi vhodný pro konstrukci elektrod akumulátorů založených na reakci lithia se sírou: 2Li + S ------> Li2S. Přestože tyto akumulátory mohou poskytnout velké množství energie, prakticky se nerozšířily. Brání tomu vlastnosti síry, kterou je nutné roztavit, aby reakce probíhala. Tím rostou provozní náklady a složitost celého zařízení. Nový polymer lze při konstrukci těchto článků použít rovnou. Síra je levná surovina, protože je vedlejším produktem při zpracování surové ropy. Je nutné ji odstranit, protože pokud by zůstala v benzinu nebo naftě, poškozovala by spalovací motory. Výroba nového polymeru připomíná vulkanizaci kaučuku, při které se dlouhé polymerní molekuly navzájem propojují pomocí síry, čímž se výrazně zlepší mechanické vlastnosti.

 
Odeslat komentář k článku "Vulkanizované elektrody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vulkanizované elektrody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace