Bouřky v tropech na Titanu

4.9.2009
Snímky oblaků v rovníkové oblasti Titanu (foto  NASA/JPL/SSI)

Titan je jediným tělesen v sluneční soustavě, kromě Země, kde se vyskytuje sloučenina schopná kondenzace – voda na Zemi, methan na Titanu, která tvoří mraky a déšť. Methanové mraky byly pozorováný na Titanu ve vlhkých vyšších „zeměpisných“ šířkách, ale teprve nyní se pomocí nových moderních dalekohledů podařilo odhalit velká mračna, tvořená jasnými přechodnými troposférickými mraky methanu v tropických oblastech tohoto Saturnova měsíce. Oblaka v rovníkové oblasti Titanu zřetelně vidíme na obrázku (foto NASA/JPL/SSI).

akademon.cz 1.2.2009: Na podzimní konferenci Americké geofyzikální společnosti přednesl prof. Mike Brown (Caltech) výsledky svých pozorování, které ukazují, kromě uhlovodíkových mraků se na Titanu vyskytuje i v oblasti jeho jižního pólu methanová mlha. Nejde o příliš překvapivý výsledek, protože mlha je vlastně mrak dotýkající se povrchu. Tyto údaje vyvodil prof.Brown z měření infračerveného spektrometru družice Cassini, která se v současné době znovu věnuje průzkumu zmíněné oblasti. Pomocí pozemských teleskopů i pozorování družic se podařilo odhalit, že na Titanu se vyskytují i roční období, během nichž dochází ke změnám intenzity uhlovodíkových dešťů a kolísání hladin methano-ethanových jezer. Ta jsou tak rozlehlá a hluboká, že NASA zvažuje možnost jejich výzkumu pomocí plovoucího robota vybaveného sonarem, hmotnostním spektrometrem, kamerami a meteorologickými přístroji.

Odeslat komentář k článku "Bouřky v tropech na Titanu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bouřky v tropech na Titanu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace