Čína potřebuje ženy

20.5.2009

Analýza nedávného sčítání lidu v Číně ukazuje, že ve skupině mladší než 20 let je o 33 milionů více chlapců než děvčat. Zřejmě k tomu došlo po zavedení v 80. letech minulého století preference potratů děvčat. Tehdy byl poměr mužů k ženám 1,08, v aoučasnosti je to 1,24. Preferované porody chlapců byly významné zejména u venkovských rodin, jimž bylo povoleno druhé dítě, pokud první bylo děvče.

1.12.2016: Terénní výzkumy evidence obyvatelstva na nejnižší úrovni, které prováděli Yaojiang Shi z Šensijské pedagogické univerzity a John James Kennedy z University of Kansas, ukázaly, že nedostatek dívek nemusí být zdaleka tak ohromující. Z větší části ho tvoří dívky neregistrované anebo přihlášené později, po skončení politiky jednoho dítěte. Ve vesnických oblastech bylo běžné, že sousedé vzájemně úzce spolupracovali, aby před zraky úřadů ukryli druhorozené.

Diskuse
Článek: Čína potřebuje ženy

 Jiný obrázek

Opište znaky z obrázku:

 
Zpět na přehled článků


Odeslat článek e-mailem
Článek: Čína potřebuje ženy
 
Zpět na přehled článků

Diskuse/Aktualizace