Co dokáže grafen

25.2.2007
Pomuchlaný grafen na křemíkové destičce – experimentální uspořádání pro měření kvantového Hallova jevu za normální teploty. Křemík vidíme v pravém spodním roku. Obrázek získaný elektronovým mikroskopem je 20 mikrometrů široký.

Britským, americkým a nizozemským fyzikům se podařilo detekovat kvantový Hallův jev při normální teplotě. Doposud byl pozorovatelný jen při teplotách blízkých absolutní nule. K Hallovu jevu dochází ve vodičích nebo polovodičích, kdy vlivem vnějšího magnetického pole vzniká spád napětí kolmo na směr průchodu elektrického proudu. Při nízkých teplotách pak můžeme pozorovat tzv.kvantový Hallův jev, který vzniká v důsledku kvantově mechanického chování atomů. Nicméně v plátku grafenu, což je dvojrozměrná uhlíková destička (podrobněji viz akademon.cz 22.10.2004) a při nasazení magnetických polí v desítkách Tesla se podařilo pozorovat kvantový Hallův jev i za normální teploty. Kromě jiného to umožnila i extrémně malá tloušťka grafenu, což je jeden z mála materiálů, tvořených jen jedinou vrstvou atomů, které známe. Španělští fyzikové rovněž zjistili, že dvourozměrné ostrůvky grafenu jsou paramagnetické, ačkoliv materiál sám je normálně diamagnetický. Zajímavé je, že magnetické vlastnosti závisí i na jejich tvaru.

Není to však jediná věc, kterou grafen dokáže. Překryjeme-li mikrometrové rýhy v křemíkové destičce grafémem, získáme mechanický oscilátor, jehož vlastní frekvence se může pohybovat v rozmezí 1 až 170 MHz v závislosti na konkrétním provedení. Rozeznívá se a jeho kmity se sledují laserem. Informace o analogickém zařízení přinesl akademon.cz 14.7.2006.

 
Odeslat komentář k článku "Co dokáže grafen "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co dokáže grafen " e-mailem

Diskuse/Aktualizace