Dávné migrační vlny člověka

6.11.2011
Vchod do Denisovy jeskyně. Foto Čuvajev Nikolaj, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Úplný genom australských domorodců prokázal, že původní obyvatelé Austrálie byli první, kdo opustili Afriku před přibližně 60 000 lety. Ukázal dále, že tito obyvatelé se křížili s další dávnou populací známou ze sibiřské jeskyně Denisova, podobně jak to činili původní obyvatelé Papuy-Nové Guineje. Nejnovější výzkum provedený na Max-Planckově ústavu v Lipsku ukazuje, že australští aborigines nesou zbytky genomu Denisovců, zatímco jejich sousedé v jihovýchodní Asii je neobsahují. Jde tu tedy zřejmě o druhou migrační vlnu z doby, kdy Denisovci již vyhynuli.

Rovněž fosilie našeho dávného předka Homo erectus nalezené ve východní Asii, totiž nedaleko Beijingu v Číně a ve střední Jávě v Indonésii, naznačují, že Homo erectus tam dospěl ve dvou migračních vlnách. Indonéský nález se podobá více čelistem H. erectus s Afriky a západní Eurasie než čelistem z Číny. Zdá se tedy, že starší migrace se odehrála jižní cestou do rovníkové Asie a novější migrace pak severněji do severovýchodní Číny.

I otázka zalidnění Severní a Jižní Ameriky zajímá antropology dvě staletí a přes mnoho konkrétních důkazů a rádoby převratných objevů se na ni nedostalo definitivní odpovědi. Je jisto, že největší vlna přistěhovalců přišla severní cestou z Asie přes tedy mořem nezakrytou Beringovu úžinu a že se poměrně rychle rozšířila až do Patagonie. To bylo před 12 000 až 20 000 lety. Dokonce jsou důkazy o tom, že významná vlna přistěhovalců vyrazila z oblasti horního Jeniseje ve střední Sibiři a že jejím výrazným jazykem byla ketština, jazyk, kterým dnes hovoří několik desítek lidí v oné oblasti. V minulém století se objevily indicie, že Jižní Amerika mohla být osídlena jak přes jižní Pacifik (je tu určitá podobnost mezi Japonci a obyvateli úzkého pruhu pobřeží podél amerického pobřeží Tichého oceánu) tak z oblasti Středozemního moře (doklad o schopnosti rákosových vorů překlenout Atlantik). Nejnovější indicie o jižních kontaktech přicházejí z objevu jeskynních maleb starých okolo 20 000 let a podobajících se podobným malbám v jižní Africe. Jsou tu ovšem názory podobající se spíš science fiction, že některý z kmenů žijících zcela izolovaně v amazonském pralese se skládá z příslušníků původní imigrační vlny, která předcházela až o 20 000 let vyspělé civilizace Mayů a Inků. Fakt je, že se tam nacházejí kmeny, hovořící jazykem či jazyky zcela nepříbuznými s čímkoli v rovníkové oblasti Amazonie. Foto Čuvajev Nikolaj, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Odeslat komentář k článku "Dávné migrační vlny člověka "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dávné migrační vlny člověka " e-mailem

Diskuse/Aktualizace