Důvtipný polní analyzátor

2.5.2017
Citace:
A.Priye et al., A smartphone-based diagnostic platform for rapid detection of Zika, chikungunya, and dengue viruses, Scientific Reports 7, Article number: 44778 (2017), doi:10.1038/srep44778 - Q.Wei et al., Plasmonics Enhanced Smartphone Fluorescence Microscopy, Scientific Reports 7, Article number: 2124 (2017), doi:10.1038/s41598-017-02395-8
Zdroj
Rekonstrukce vzhledu viru nemoci chikungunya (A2-33, CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons).

Přenosný analyzátor pro určení virové infekce použitelný i v polních podmínkách vznikl v Sandia National Laboratoris v Novém Mexiku, zatím jako prototyp. Zjišťuje přítomnost komáry přenášených virů zika, horečky dengue a nemoci chikungunya (vyslov čikuguňa). V biologickém vzorku, jehož předchozí úprava není nutná, nejprve namnoží molekuly virové nukleové kyseliny metodou izotermální amplifikace zprostředkované smyčkou (Loop mediated isothermal amplification - LAMP). Poté přichází ke slovu metoda QUASR (quenching of unincorporated amplification signal reporters). Na nukleovou kyselinu se chemickou vazbou napojí fluorofory specifické pro testované viry. Fluoroforem rozumíme molekulu, které po excitaci světelným zářením fluorescencí vyzařuje delší vlnové délky. K vyhodnocení výsledků poslouží chytrý mobil, jak již je u jednoduchých přístrojů standardem. Vyfotí svítící vzorek a na základě barvy a intenzity záření stanoví přítomnost patogenu. Rekonstrukci vzhledu viru nemoci chikungunya vidíme na obrázku (A2-33, CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons).

25.5.2017: Podstatného zvýšení citlivosti smartphonu při analytických aplikacích založených na sledování fluorescence dosáhneme pomocí zesilovače budící signálu, který vyvinul americko-německý vědecký tým. Základem je extrémně tenká stříbrná folie umístěná v těsné blízkosti zkoumaného vzorku. K zesílení excitačního laserového paprsku dojde díky koordinovanému rozkmitání vodivostních elektronů ve stříbře určitým způsobem. Hovoříme o povrchových plazmonových polaritonech, což je speciálních typ kmitů pohybujících se podél povrchu kovu. Pomocí tohoto zařízení lze smartphonem detekovat desítky fluoreskujících molekul, přičemž jeho cena činí dvacetinu stejně fungujícího standardního laboratorního přístroje.

 
Odeslat komentář k článku "Důvtipný polní analyzátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Důvtipný polní analyzátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace