Fágový senzor

22.1.2014

Jednoduchý senzor těkavých organických sloučenin na zajímavém principu sestrojil Doc.Seung-Wuk Lee z University of California v Berkeley se svým týmem. Základem je vláknitá struktura tvořená rovnoběžně uspořádanými částicemi bakteriofága M13. Páry organických látek pronikají do této struktury, mění vzdálenosti mezi vlákny a tím její barvu, která vzniká rozptylem dopadajícího světla. Čidlo funguje pro látky jako hexan, isopropanol, methanol nebo trhavina trinitrotoluen v koncentracích ve stovkách ppb (parts per bilion, počet částic z miliardy všech částic). Nasnímáte-li změnu barvy smartphonem s příslušným softwarem, pošle vám nebo zobrazí na displeji, jaká látka byla detekována a v jaké koncentraci. Bakteriofágy jsou viry baktérií. O fág M13 se vědci začali zajímat proto, že má právě takové rozměry a tvar, aby vytvořil vlákna požadovaných rozměrů a vlastností.

 
Odeslat komentář k článku "Fágový senzor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fágový senzor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace