Inovace Haber - Boschova procesu

15.2.2004

Naprostá většina amoniaku, velmi důležité suroviny chemického průmyslu, se od roku 1913 připravuje tzv.Haber Boschovou syntézou, tedy přímou reakcí mezi dusíkem a vodíkem za vysoké teploty a tlaku. Nezbytná je rovněž přítomnost katalyzátoru na bázi železa. Takto získáváme 100 milionů tun amoniaku ročně. Chemici z Cornell University ve Spojených státech připravili katalyzátor, na kterém probíhá syntéza amoniaku z vodíku a dusíku při teplotách do 100 stupňů Celsia, což znamená významné úspory energie. Jedná se o komplex zirkonia s cyklopentadienylem.

Odeslat komentář k článku " Inovace Haber - Boschova procesu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek " Inovace Haber - Boschova procesu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace