Jak přispívá obdělávání půdy ke skleníkovému efektu

3.5.2003

Za rostoucí množství oxidu uhličitého v naší atmosféře nemůže jenom průmysl, ale i zemědělství. Půda obsahuje mnoho nejrůznějších organických látek, a pokud ji více prokysličíme, např. při orbě, část z nich se zoxiduje na oxid uhličitý a unikne do atmosféry. Jde sice o velmi malé množství, ale uvážíme-li celkovou rozlohu obdělávané půdy... Není vyloučeno, že růst koncentrace oxidu uhličitého začal již v 18.století, tedy dlouho před vznikem moderního průmyslu. Výzkumem této problematiky se intenzivně zabývají na americké Purdue University. Jejich cílem je navrhnout takové postupy pro zemědělství, jež by snížily množství uvolňovaných skleníkových plynů. Kromě zmíněné oxidace organických látek v půdě přispívá ke skleníkovému efektu výrazně i methan, unikající při chovu hovězího dobytka. Methanu je sice v atmosféře mnohem méně, než oxidu uhličitého, avšak jeho vliv na skleníkové chování atmosféry je výrazně vyšší. Pomyslete na to nad vašim nejbližším biftekem.

Odeslat komentář k článku " Jak přispívá obdělávání půdy ke skleníkovému efektu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek " Jak přispívá obdělávání půdy ke skleníkovému efektu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace