Methylace DNA

27.12.2009
struktura methylcytosinu

Methylcytosin, často nazývaný pátá báze DNA, tvoří skupinu nukleotidů v savčím genomu. Jeho strukturu vidíme na obrázku. Methylace neovlivňuje párování bází, avšak může regulovat transkripci a může být přenášena na dceřiné buňky, takže jde o epigenetickou značku. Nyní byla pořízena první úplná mapa methylované DNA u člověka. Ukázalo se, že mnoho rostlin a živočichů používá methylace k potlačení parazitů, kteří pronikli do jejich genomu, jako jsou transposony a retroviry. Značku lze však též použít pro regulaci exprese přirozeně se vyskytujících genů. Protože se methylace cytosinu mění s věkem nositele i při různých chorobách (zejména při rakovině), je distribuce, funkce a regulační schopnost této modifikace použitelná jako možný diagnostický znak i jako potenciální terapeutické agens.

Odeslat komentář k článku "Methylace DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Methylace DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace