Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství

2.10.2017
Koncentrace bílkoviny PER a aktivita genu periodu během 24 hodin.

obdrželi dnes rovnými dílem Jeffrey C. Hall (University of Maine, nar.1945), Michael Rosbash (Brandeis University, nar.1944) a Michael W. Young (Rockefeller University, nar.1949) za objev molekulárního mechanismu, který řídí cirkadiánní rytmus (denní cyklus organismů). Objasnili ho pomocí pokusů na muškách octomilkách.

Základem je gen zvaný period, podle něhož vzniká bílkovina PER. S jinou bílkovinou zvanou TIM tvoří komplex, který proniká do buněčného jádra a inhibuje činnost genu period. Záporná zpětná vazba způsobuje kolísání koncentrace bílkoviny PER během 24 hodin. V noci dosahuje maxima, ve dne klesá k minimu. Schematické znázornění vidíme na obrázku. Frekvenci kmitů udržuje gen doubletime, který kóduje protein DBL.

 
Odeslat komentář k článku "Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství " e-mailem

Diskuse/Aktualizace