Ozon a globální oteplování

1.9.2007
struktura ozonu

Rostliny a půda v současnosti zpomalují globální oteplování tím, že ukládají přibližně čtvrtinu lidských emisí oxidu uhličitého, ale tento pozitivní účinek by mohl být oslaben vzrůstem přízemního ozonu. Na rozdíl od výškového ozonu, který blokuje škodlivé ultrafialové záření, přízemní ozon poškozuje rostliny tím, že snižuje jejich schopnost přijímat oxid uhličitý. Řada klimatických modelů uvažuje o oteplujícím účinku přízemního ozonu jako slabého skleníkového plynu, ale nikoli o jeho vlivu na rostlinstvo. Nová studie z Velké Británie ukazuje, že tento efekt by mohl přispět ke globálnímu oteplování, více než přímý vliv ozonu jako skleníkového plynu.

Odeslat komentář k článku "Ozon a globální oteplování "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ozon a globální oteplování " e-mailem

Diskuse/Aktualizace