Polární záře ve Sluneční soustavě

30.11.2008
Snímek polární záře na Jupiteru zaznamenaný Hubbleovým teleskopem v ultrafialovém světle (foto NASA).

Vědci na základě pozorování družice Mars Express dokončili první, hrubou mapu výskytu polární záře na Marsu. Tento jev na rudé planetě poprvé zaznamenal spektrometr SPICAM na palubě zmíněné družice již v roce 2004 (viz akademon.cz 10.6.2005). Polární záře vzniká, když magnetické pole urychlí nabité částice ze slunečného větru. Srážkami pak excitují molekuly atmosféry, jež nadbytečnou energii vyzáří jako světlo. Protože Mars své magnetické pole nemá, bylo pozorování polární záře značným překvapením. Ukázalo se, že na její vznik má vliv zbytkové magnetické pole marsovských hornin, jež však je příliš slabé, aby dokázalo částice dostatečně urychlit. Přesný mechanismus vzniku polární záře na Marsu doposud objasněn není. Nejspíš ani není viditelná pouhým okem. Spektrometr SPICAM ji pozoroval v ultrafialové oblasti, ve viditelné části spektra pracovat neumí. Na Zemi vyzařují viditelné paprsky kyslík a dusík, kterých v marsovské atmosféře najdeme jen mnohem méně. Polární záři se podařilo pozorovat na velkých planetách Sluneční soustavy, jež však mají silná planetární magnetická pole.

 
Odeslat komentář k článku "Polární záře ve Sluneční soustavě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Polární záře ve Sluneční soustavě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace