Překvapivé detaily z králova života

28.8.2014
Otevřený hrob s pozůstatky krále Richarda III. (foto University of Leicester).

Nedávný nález hrobu anglického krále Richarda III. (1452 - 1485) zavdal podnět k důkladnému průzkumu jeho kostry. Na základě analýzy izotopů stroncia, dusíku, kyslíku, uhlíku a olova v jeho zubech a kostech získal tým z Britské geologické služby (British Geological Survey) a University of Leicester pod vedením Angely Lamb překvapivé detaily o jeho životě. Zuby, které vznikají v dětství, přinesly informace o prvních letech jeho života. Potvrdily údaje z písemných pramenů, že ve věku sedmi let opustil východní Anglii, konkrétně hrad Fotheringay. Ze zastoupení izotopů ve stehenní kosti (femuru) lze vyčíst informace zhruba z let 1470 - 1485. Jako mladík se do východní Anglie vrátil a složení jeho stravy odpovídalo nejvyšším vrstvám společnosti, což u králova bratra nepřekvapí. Žebro se obnovuje rychleji než femur, takže izotopy v něm vypovídají o posledních dvou letech králova života před jeho smrtí v bitvě na Bosworthském poli. V té době neopustil východní Anglii, což je zcela v souladu s písemným prameny. Zajímavá je změna složení jeho stravy, ve které vzrostlo zastoupení vína, sladkovodních ryb a vodních ptáků, např.labutí, volavek nebo jeřábů. Jednalo se tehdy o populární součásti královských hostin, bez nichž nebyla tehdejší politika možná.

 
Odeslat komentář k článku "Překvapivé detaily z králova života "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Překvapivé detaily z králova života " e-mailem

Diskuse/Aktualizace