Přelomový akumulátor

3.4.2017
Schéma Goodenoughova akumulátoru. Zleva doprava: lithiová nebo sodná folie (šedá), skelný elektrolyt, směs uhlíku a elektrolytu (černá), měděná folie (hnědočervená). Toky elektronů a lithných iontů při vybíjení znázorněny nahoře, při nabíjení dole.

John B.Goodenough, vynálezce velmi rozšířených lithiových článků, představil nový koncept akumulátoru. Jeho základem je pevný elektrolyt z vodivého skla o složení M2.99Ba0.005O1+xCl1-2x , kde M představuje lithný nebo sodný kation Li+ popř. Na+. Vyplňuje 0,06 mm velkou mezeru mezi anodu z lithiové nebo sodíkové folie a katodou tvořenou směsí použitého skelného elektrolytu a uhlíku na měděné folii. Jeho schéma vidíme na obrázku. Pro lepší fungování lze do materiálu katody přimíchat redoxní centra z oxidu manganičitého MnO2 nebo síry S8. Článek sestává toliko z pevného anorganického nehořlavého materiálu, což výrazně zvyšuje jeho odolnost. Pevný elektrolyt rovněž zabrání vzniku dendritů, rozvětvených výrůstku z materiálu elektrod. Vznikají rozpouštěním a usuzování materiálu elektrod v důsledku nerovnoměrné proudové hustoty. Nakonec mohou článek zcela zkratovat a způsobit tak jeho přehřátí, roztavení, požár či výbuch. Goodenoughův nový akumulátor by mohl být stejnou revolucí, jako před lety lithiové baterie.

L.Vrána 5.4.2017: A jaká je asi měrná energie článku (kWh/kg)? Čas elektromobilů zatím přichází pouze díky politickým manipulacím od Zelených.

 
Citace:
M.H.Braga et al., Alternative strategy for a safe rechargeable battery, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 331, DOI: 10.1039/c6ee02888h
Citace...
Diskuse
Článek: Přelomový akumulátor

 Jiný obrázek

Opište znaky z obrázku:

 
Zpět na přehled článků


Odeslat článek e-mailem
Článek: Přelomový akumulátor
 
Zpět na přehled článků

Diskuse/Aktualizace