S iontovými kapalinami k čistšímu světu

15.8.2004
 1-butyl-3-methyl-imidazolium

Zlato i stříbro lze pomocí iontových kapalin získávat z rud způsobem, který je mnohem šetrnější k životnímu prostředí než dosavadní postupy, např.loužení pomocí kyseliny sírové. Konkrétně v prostředí 1-butyl-3-methyl-imidazolium hydrogensíranu se síranem železitým jako oxidačním činidlem lze z práškových rud jako pyrit, chalkopyrit či sfalerit získat přes 85% zlata obsaženého pouze ve stopovém množství. Iontovými kapalinami rozumíme látky, jež za normální teploty zůstávají kapalné, nekrystalují, přestože je tvoří ionty. Zpravidla jde o organický kation doprovázeným anorganickým aniontem někdy ještě s organickým funkčními skupinami. Takové látky vytvářejí pravidelnou krystalovou strukturu jen velmi obtížně.

Němečtí chemici vyvinuli způsob, jak pomocí iontových kapalin odstranit síru z ropy a jejích produktů. Dosavadní metoda spočívá v hydrogenaci sirných sloučenin v ropě na sirovodík a odpovídající uhlovodíky za vysokého tlaku a teploty kolem 350 stupňů Celsia. Jde tedy o proces velmi náročný na energii. Nový proces vynalezený na univerzitách v Bayreuthu a Erlangenu probíhá za normální teploty a tlaku za použití iontové kapaliny, která neobsahuje žádné halogeny, takže životnímu prostředí neškodí. Navíc lze tímto způsobem odstranit i dibenzothiofen a jeho deriváty, což standardní hydrogenací je jen obtížně proveditelné. Odstranění síry z ropy je přitom velmi důležité, protože při jejím spalování jinak vznikají velmi agresivní oxidy síry, které poškozují životní prostředí i spalovací motory.

Odeslat komentář k článku "S iontovými kapalinami k čistšímu světu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "S iontovými kapalinami k čistšímu světu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace