Titan pod mrakem

15.7.2009
Snímek povrchu Saturnova měsíce Titanu pořízený 14.ledna 2005 sondou Cassini-Huygens (Foto REUTERS/ESA/NASA/JPL/University of Arizona).

Největší Saturnův měsíc Titan má komplexní klima, v němž hrají hlavní úlohu uhlovodíky. Jeho mraky jsou tvořeny methanem a ethanem. V současnosti se nejvíce mraků vyskytuje na jižní polokouli, ale toto rozložení se mění v pravidelných patnáctiročních cyklech. Snímek povrchu Saturnova měsíce Titanu vidíme na obrázku, který pořídila 14.ledna 2005 sonda Cassini-Huygens (Foto REUTERS/ESA/NASA/JPL/University of Arizona).

Titan je největší z 62 známých Saturnových měsíců. Svým průměrem 5.150 km je větší než planeta Merkur (4.879 km). Velká poloosa jeho oběžné dráhy činí 1.221.931 km, oběžná doba . Na jeho povrchu je velmi chladno, povrchová teplota činí 94 K. Atmosféru o tlaku 160 kPa tvoří směs dusíku (95%( a methanu CH4 (5%) se stopami řady dalších jednoduchých organických látek. Poprvé ho pozoroval holandský fyzik a astronom Christiaan Huygens v roce 1655. Jméno nese po Titánech z řecké mytologie.

Odeslat komentář k článku "Titan pod mrakem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Titan pod mrakem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace