Země se neohřívá

20.3.2013
Nárůst koncetrace oxidu uhličitého a průměrné teploty na Zemi za posledních 15 let.

Uplynulých patnáct let zasadilo těžkou ránu modelům, na jejichž základě klimatičtí alarmisté předpovídají budoucí katastrofální změny klimatu. Přestože koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře rovnoměrně stoupá, teplota Země prakticky nevzrostla. Celá situace je znázorněna na obrázku. V jeho spodní části vidíme teplotu Země měřenou různými způsoby během posledních 15 let. Jediné, co v grafu vidíme spolehlivě růst, je koncentrace CO2 v atmosféře. Tak jako teploty do konce devadesátých let minulého století rostly, tak teď nerostou. Bohužel jediné, co můžeme říci je, že modely předpovídající vývoj zemského klimatu jsou nedostatečné. Neznamená to vůbec, že by oxid uhličitý, který vypouštíme do atmosféry, naše klima neměnil. Nejsme jen schopni to rozhodnout. Není vyloučena ani možnost, že skleníkovými plyny zadržená energie ze Slunce se projeví nějakým jiným způsobem, než vzrůstem teploty atmosféry, možná ještě horším. Zeměkoule představuje složitý systém s obrovskými energetickými toky. Rozhodnutí o tom, jak přistoupit k možné změně klimatu, je politické. Věda nám přes tvrzení řady zainteresovaných klimatologů není schopna dát odpověď.

Co dělat? Nebylo by lepší v rámci preventivní opatrnosti snížit emise oxidu uhličitého do ovzduší? Škodit to nemůže... Pokud k jejich poklesu dojde v rámci zavádění účinnějších technologií, bude jen dobře. Vynaložit na to veškeré myslitelné zdroje by bylo nezodpovědným hazardem. Co když ke klimatickým změnám přece jen dojde, až už je způsobí cokoliv? Pak nám vynaložené zdroje budou chybět k tomu, abychom se jim přizpůsobili. Přijměme raději skutečnost, že klima se mění a my se musíme měnit s ním.

nuclear 23.3.2013: Souhlas.Věřím, že v budoucnu (pokud lidstvo bude chtít) bude celá planeta jakási "přírodní rezervace" která se bude udržovat v bezvadném stavu, zatímco výrobní a obytné prostory odstěhujeme na orbitální dráhu. "Dolů" se bude jezdit jen na rekreaci, a bude to samozřejmost. Energie a materiálů na odstranění škod je ve vesmíru spousty. Také se tímhle řešením nebudeme muset bát výbuchu supervulkánu, například. Konkrétní zařízení na přeměnu Co2 na pevný uhlík je jednoduché. I já jsem ho měl postavené, nechtěně. Vzniklý uhlík mi ho zničil,zanesením klíčové součásti.

diostratos 27.3.2013: https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU

Milan 1.4.2013: Co se týče oteplování, jedná se o zbytečnou hysterii vyvolanou potřebou některých skupin získat prostředky na svoji činnost. Dnes je již snad každému jasné, že změny teploty jsou důsledkem výkyvů sluneční aktivity. Takže nějaké dotace na zmírnění jsou zcela liché a prakticky prošustrované peníze. Co se týče CO2, tak je zcela jedno kolik ho vyprodukujeme. V minulosti byly koncentrace CO2 v atmosféře ještě vyšší než dnes. Jedinou změnou při vyší produkci je zvýšený růst flory. Posléze s jejím nárůstem se zvýší produkce kyslíku na úkor CO2. Takže dojde k samovolné regulaci. Jediné co nás může tížit při produkci průmyslu mohou být škodliviny. To je různé látky v nepřiměřených koncentracích, k teré přímo devastují např. DDT, fosgeny, freony dioxiny a pod.

 
Odeslat komentář k článku "Země se neohřívá "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Země se neohřívá " e-mailem

Diskuse/Aktualizace