nanohliník bouchá víc - exploze Al prášku

Exploze hliníkového prášku.

Přídavek hliníkového prášku zvýší brizanci trhavin. Prostě nanohliník bouchá víc. Je třeba ho vhodným způsobem stabilizovat, aby s kyslíkem začal reagovat až po iniciaci výbuchu a ne předčasně ve skladišti. Doposud se povrch nanočástic hliníku pokrýval tenkou vrstvou oxidu hlinitého, který není úplně vhodný, protože  zpomaluje hoření během výbuchu. Pasivuje prostě až moc. Pro správnou pasivaci povrchu hliníku se jako mnohem lepší sloučenina jeví hexahydrát jodičnanu hlinitého Al(IO3)3.6H2O. nanohliník bouchá víc

Gottfried, J.L., Smith, D.K., Wu, C. et al. Improving the Explosive Performance of Aluminum Nanoparticles with Aluminum Iodate Hexahydrate (AIH). Sci Rep 8, 8036 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-26390-9